4x4 Extras - PAJERO Montero NA-NG (Coil) 1988-1991